Terms and conditions / Käyttöehdot

SEE ENGLISH VERSION BELOW

1         Käyttöehtojen soveltaminen

1.1         Soveltamisala

Tuusasports.com on TuuSa Sports:n (y-tunnus 2763771-4, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) pääasiallisesti osoitteessa tuusasports.com, tarjoama verkkokauppapalvelu (jäljempänä ”Verkkokauppapalvelu”). Palvelussa käyttäjät (jäljempänä ”Asiakas”) voivat ostaa kauppojen (jäljempänä ”Kauppias”) tarjoamia tuotteita tai palveluja. Verkkokauppapalvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Joidenkin osioiden käyttö edellyttää myös Verkkokauppapalveluun rekisteröitymistä. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokauppapalvelun ja Palveluntarjoajan yhteystiedot
Sähköposti: tuusasports@gmail.com

1.2        Muut sovellettavat ehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Verkkokauppapalvelun yhteydessä ilmeneviä Verkkokauppapalvelun käyttöön tai toimituksiin liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla.

Ostaessaan Palveluntarjoajan tai Kauppiaan Verkkokauppapalvelussa tarjoaman tuotteen tai palvelun, Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan tai Kauppiaan kulloinkin voimassaolevia tilausja toimitusehtoja.

2        Verkkokauppapalvelun käyttö

Verkkokauppapalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Verkkokauppapalvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Verkkokauppapalvelusta sekä lopettaa Verkkokauppapalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Verkkokauppapalvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopijakumppaneilla.

Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Verkkokauppapalvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää Verkkokauppapalvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Asiakas voi jakaa Verkkokauppapalvelun sisältämiä yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä tarjouksia sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse yksityishenkilönä, mutta muutoin Verkkokauppapalvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Verkkokauppapalvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua. 

3        Ostaminen Verkkokauppapalvelusta

Verkkokauppapalvelussa Asiakas voi selata, etsiä hakusanalla sekä ostaa eri Kauppiaiden tuotteita tai palveluita. Osa tuotteista on tarjous-/tilaustuotteita, ja osa heti maksettavia Verkkokauppapalvelun kautta ostettavia tuotteita. Tuotteen tai palvelun ostaminen Verkkokauppapalvelusta ei edellytä Verkkokauppapalveluun rekisteröitymistä.

Ostettavat tuotteet valitaan Verkkokauppapalvelussa lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö Verkkokauppapalvelun kassatoiminnossa. Tehdessään oston Asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli ostohetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

3.1        Tuotteiden ja palveluiden maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Stripe. Stripe välittää maksut Palveluntarjoajalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen, niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Lue lisää Stripesta: https://stripe.com/en-fi

Maksutapana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: lasku (pyydättäessä), korttimaksu, yleisimillä korteilla.

3.2       TuuSa Sports maksuturva

Verkkokauppapalvelu myy Kauppiaiden tuotteita Asiakkaalle. Tuotteet lähetetään suoraan Kauppiaalta Asiakkaalle.

3.3       Sopimuksen syntyminen ja peruuttaminen

Asiakkaan Verkkokauppapalvelun kautta tekemä ostotilaus on sitova. Sopimus tuotteesta tai palvelusta syntyy Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille. Palveluntarjoaja lähettää Asiakkaalle vahvistuksen ostoksen tapahtumisesta.

Myyntiä kuluttaja-asemassa olevalle Asiakkaalle koskevat kuluttajansuojalain 6 luvun tarkoittamat etämyyntiä koskevat säännökset ovat osoitteessa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038. Kuluttuja-Asiakkaan oikeus peruuttaa kauppa sovelletaan kyseisen lain säännöksiä, elleivät Verkkokauppapalvelun tai Kauppiaan omat ehdot anna Asiakkaalle tätä laajempaa peruutusoikeutta. Tarkemmat toimitus-, takuu- ym. ehdot sekä asennus- ja käyttöönotto-ohjeet ilmenevät Palveluntarjoajan tai Kauppiaan antamista tiedoista, joihin Asiakas on velvollinen tutustumaan ennen Tuotteen tilaamista.

Digitaaliset tuotteet ovat käytössä heti maksusuorituksen jälkeen, jolloin peruuttamisoikeutta ei ole saatavilla. Muita tilauksia lähetetään arkipäivisin. Varastosta toimitettavien tuotteiden toimitusaika on yleensä 14 arkipäivän sisällä. Mikäli toimitettavat tuotteet ovat tilaustuotteita, toimitusaika sovitaan erikseen. Asiakas näkee toimituskulut Verkkokauppapalvelun kassatoiminnossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä.

Asiakkaalla on velvollisuus ottaa toimitettava tuote vastaan sekä tarkistaa se välittömästi. Palveluntarjoaja tai Kauppias ei ole velvollinen korvaamaan tilauksessa ilmennyttä puutetta tai virhettä, jota ei ole merkitty rahtikirjaan.

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut toimituksen aikana, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä viipymättä, mutta kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa Palveluntarjoajalle. Toimituksessa vioittuneista paketeista tulee viipymättä ilmoittaa toimituksesta vastanneelle yhtiölle.

Online ja ladattavat tuotteet ovat asiakkaan käytössä välittömästi maksusuorituksen jälkeen.

Palautukset ja peruutus

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä Palveluntarjoajaan ja kysy palautusohjeita. Tuotepalautuksissa asiakkaalta laskutetaan toimitus- ja rahtikulut. Aiheellisen reklamaation toimitus- ja rahtikuluja ei laskuteta. Digitaaliset tuotteet käsitellään tapauskohtaisesti.

Digitaaliset tuotteet ovat saatavilla heti maksun jälkeen, jolloin peruutusoikeus ei ole käytettävissä. Ei-digitaalisten tuotteiden tilauksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa 14 päivän kuluessa ostohetkestä, mikäli tuote tai palvelu on ehditty toimittaa ajallaan, noudatetaan palautus- ja vaihto-ohjeita.

4        Asiakastiedot

4.1        Rekisteröityminen Verkkokauppapalveluun

Asiakas saa oikeuden käyttää Verkkokauppapalvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden Verkkokauppapalvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan ei tarvitse rekisteröityä Verkkokauppapalveluun mutta tilausta tehdessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä ”Asiakastiedot”), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Asiakas ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Verkkokauppapalveluun rekisteröityvän Asiakkaan tulee olla täysivaltainen. Verkkokauppapalveluun voi rekisteröityä Asiakkaaksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilön puolesta toimivalla tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Verkkokauppapalvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

4.2       Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle Verkkokauppapalvelun toimittamista varten tarvittavat, Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

4.3       Asiakkaan tietojen rekisteröinti ja käyttö

Tehdessään tilauksen Verkkokauppapalvelun kautta ja/tai rekisteröityessään Verkkokauppapalveluun Asiakkaasta tulee Palveluntarjoajan asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja Verkkokauppapalvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakastiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Asiakastietoja Kauppiaalle kaupanteon yhteydessä välittääkseen Kauppiaalle tiedot ostajasta. Lisäksi Palveluntarjoaja voi luovuttaa Asiakas- tai tunnistetietoja poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla Asiakas- tai tunnistetiedot, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

5        Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei takaa, että Verkkokauppapalvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Palveluntarjoaja ei vastaa Verkkokauppapalvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Verkkokauppapalvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

6        Reklamaatiot

Tuotetta tai palvelua koskeavat reklamaatiot pitää tehdä välittömästi Palveluntarjoajalle tai Kauppiaalle. Jos reklamaatioon johtava vika on havaittavissa asennusvaiheessa, on asennustyö keskeyttettävä ja otettava yhteyttä Palveluntarjoajaan tai Kauppiaaseen. Tuotteen valmistajalle on varattava tilaisuus korvata viallinen osa uudella, että Asiakkaalle saadaan virheetön lopputuote. Jos tuotteessa käytetään virheellistä osaa, se ei johda välttämättä hinnan alennukseen.

Maksujen välitykseen liittyvät reklamaatiot osoitetaan maksujenvälitysyritykselle:
TuuSa Sports (Y-tunnus 2763771-4 )
Sähköposti: tuusasports@gmail.com

Verkkokauppapalvelua koskevat reklamaatiot osoitetaan Palveluntarjoajalle:
TuuSa Sports (Y-tunnus 2763771-4 )
Sähköposti: tuusasports@gmail.com

6.1       Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.11.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

6.2       Muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Verkkokauppapalvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja Verkkokauppapalvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Verkkokauppapalveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet Verkkokauppapalvelussa seitsemän (7) päivää nähtävillä. Mikäli Verkkokauppapalvelun tai käyttöehtojen muutos johtuu lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista astuvat muutokset voimaan välittömästi.

6.3       Evästeiden käyttö

TuuSa Sports-sivustolla käytetään evästeitä (Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, tai poistamalla evästeet selaimesta Verkkokauppapalvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

6.4       Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Verkkokauppapalveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Verkkokauppapalvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet käräjäoikeudessa Suomessa.

————————————————————————

ENGLISH VERSION OF TERMS AND CONDITIONS

Terms and Conditions

1         Application of Terms of Use

1.1         Scope

Tuusasports.com is an online shopping service provided by TuuSa Sports (business ID number 2763771-4, hereinafter referred to as the “Service Provider”), mainly at the address http://www.tuusasports.com (hereinafter referred to as the “Online Shopping Service”). In the service, users (hereafter “Customer”) can buy products or services offered by stores (hereafter “Merchant”). The use of the online shopping service requires that the Customer undertakes to comply with these terms of use. The use of some sections also requires registration in the Online Shop service. We reserve the right to change delivery terms and prices. Product prices include VAT.

Contact information of the online shopping service and the Service Provider

Email: tuusasports@gmail.com

1.2        Other Applicable Terms

The customer undertakes to follow the instructions of the Service Provider, or its contractual partner related to the use or deliveries of the Online Shopping Service, which may be given separately by the Service Provider or appear in connection with the Online Shopping Service. The terms of use valid at any given time can be read on the Service Provider’s website.

When purchasing a product or service offered by the Service Provider or Merchant in the Online Shopping Service, the Customer undertakes to comply with the Service Provider’s or Merchant’s valid order and delivery conditions at any given time.

2        Use of the online shopping service

The online shopping service is basically available twenty-four (24) hours a day. However, the service provider has the right to temporarily disable the Online Shopping Service or part of it due to maintenance, installation, modification work, public order and safety, excessive load on the system or other similar reasons.

The service provider has the right to add, change and delete parts of the Online Store Service and to stop maintaining the Online Store Service in part or in full.

All rights to the online shopping service, including copyright, belong to the Service Provider or its contractual partners.

The customer does not have the right to record, present publicly, transmit, resend or use the Online Store service or the contents received through it or part of them other than within the limits permitted by these terms of use and copyright law. The customer may not use the Online Shopping Service in violation of the copyright or other rights of the Service Provider or a third party. The customer can share offers related to individual products or services contained in the Online Shopping Service on social media or by e-mail as an individual, but otherwise making the content or part of the content of the Online Shopping Service available to the public by distributing, presenting or showing it publicly or storing or making copies of the content or part of it without the prior written consent of the Service Provider is prohibited. The customer does not have the right to create another work or another service from the Online Shopping Service or its part.

3        Buying from the Online Shopping Service

In the online shopping service, the Customer can browse, search with a search term and buy products or services from different Merchants. Some of the products are offered/ordered products, and some are immediately payable products purchased through the Online shopping service. Buying a product or service from the Online Store service does not require registration to the Online Store Service.

The products to be purchased are selected in the Online Shop service by adding them to the shopping cart. The order is sent by paying for the contents of the shopping cart in the online store’s checkout function. When making a purchase, the Customer accepts these terms of delivery, product prices and delivery costs. If an e-mail address is provided at the time of purchase, an order confirmation will be sent by e-mail. The order confirmation shows the ordered products and the price.

3.1        Payment for Products and Services

Stripe is the payment intermediary for the online store. Stripe forwards the payments to the Service Provider. Payment is safe because all information about the payment transaction is transmitted using an encrypted connection so that no outside party can see the information of the payment transaction.

Read more about Stripe: https://stripe.com/en-fi

The payment methods are the following options:

The following payment methods are available: invoice, and card payment, with the most common cards.

3.2 TuuSa Sports Payment Security

The online shopping service sells the Merchants’ products to the Customer. The products are sent directly from the Merchant to the Customer.

3.3       Creation and cancellation of the contract

The purchase order made by the customer through the Online Shop service is binding. The contract for the product or service is created between the Service Provider and the Customer. The Service Provider sends the Customer a confirmation that the purchase has taken place.

The distance sales regulations referred to in Chapter 6 of the Consumer Protection Act concerning sales to a Customer in the position of a consumer can be found at: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038. The Consumer-Customer’s right to cancel the transaction shall be subject to the provisions of that law unless the Online Shopping Service’s or the Merchant’s own terms and conditions give the Customer this broader cancellation right. More detailed delivery, warranty, etc. conditions as well as installation and commissioning instructions can be found in the information provided by the Service Provider or the Merchant, which the Customer is obliged to read before ordering the Product.

Orders are sent on weekdays. The delivery time for products delivered from the warehouse is usually within 14 business days. If the delivered products are ordered products, the delivery time will be agreed upon separately. The customer can see the shipping costs in the online store’s checkout function before the final acceptance of the order.

The customer has the obligation to receive the delivered product and check it immediately. The Service Provider or the Merchant is not obliged to compensate for a deficiency or error in the order that is not noted in the consignment note.

If the product is lost or damaged during delivery, the Customer must notify the Service Provider immediately, but within 14 days. Packages damaged during delivery must be reported to the company responsible for delivery without delay.

Online and downloadable products are available to the customer immediately after payment.

Returns and cancellations

The customer has a 14-day exchange and returns right in accordance with the Consumer Protection Act. The customer has the right to exchange or return part or all of the ordered products. The products to be returned or exchanged must be in the original packaging and in a salable condition. If you want to return or exchange products, first contact the Service Provider and ask for return instructions. In the case of product returns, the customer is billed for delivery and freight costs. Delivery and freight costs for justified complaints are not invoiced. Digital products are handled on a case-by-case basis.

Digital products are available immediately after payment, in which case the right of cancellation is not available. The cancellation of the order for non-digital products must be notified within 14 days of purchase, if the product or service has been already on delivery, return and exchange instructions will be obtained.

4        Customer Information

4.1        Registering for the Online Shopping Service

The customer gets the right to use the Online Shopping Service in accordance with these terms of use and other rules and instructions regarding the Online Shopping Service. The customer does not need to register with the Online Shop service, but when placing an order, the customer provides the required registration information (hereinafter “Customer Information”), which can be used to identify and identify the Customer. The Service Provider has the right not to grant the right of use, if all Customer data has not been provided or the information has been provided incompletely or improperly, or the Customer otherwise does not meet the conditions for granting the right of use.

The Customer registering for the online shopping service must be fully authorized. A legal entity can also register as a Customer in the online shopping service. The person acting on behalf of the legal entity must have the competence to decide and commit to the actions performed in the Online Shopping service. One person can only have one ID.

4.2       Information provided by the customer

The customer must provide the Service Provider with the necessary information requested by the Service Provider for the delivery of the Online Shopping Service. The customer assures that provided the information is correct and up to date. The customer is responsible for errors or delays due to the fact that the information provided by the customer is incomplete or out of date.

4.3       Registration and Use of customer data

When placing an order through the Online Shopping Service and/or registering for the Online Shopping Service, the Customer becomes a customer of the Service Provider, and his information is registered in the Service Provider’s customer register. The Service Provider processes the Customer’s personal data in accordance with the registration statement and data protection clause of the Online Shopping Service, as well as the legislation on privacy protection.

Customer data is basically confidential. However, the Service Provider has the right to hand over certain Customer data to the Merchant in connection with the transaction in order to provide the Merchant with information about the buyer. In addition, the Service Provider may hand over Customer or identification data to the police or other authorities if there is reason to suspect that a crime has occurred, the investigation of which can be facilitated by handing over Customer or identification data, and the authority submits a justified request to this effect.

5        Limitations of Liability

The service provider does not guarantee that the Online Shopping service will operate without interruptions and/or errors.

The Service Provider is not responsible for any damages that may occur to the Customer due to the use of incorrect, incomplete or open-ended information in the Online Shopping Service. The Service Provider is also not responsible for damages caused to the Customer or third parties by the use of the Online Shopping Service or malfunctions, technical faults, harmful software, links or interruptions occurring in it.

The service provider is not responsible for delays and damages resulting from an obstacle beyond his control, which the provider cannot reasonably be expected to have taken into account at the time of entering into the contract, and whose consequences he could not reasonably have avoided or overcome. A strike, lockout, boycott and other industrial action is considered a force majeure event when the contracting party is itself the target of it or is involved in it.

6        Complaints

Complaints about the product or service must be made immediately to the Service Provider or Merchant. If a fault leading to a complaint is detected during the installation phase, the installation work must be interrupted, and the Service Provider or Merchant must be contacted. The manufacturer of the product must be given the opportunity to replace the defective part with a new one so that the Customer receives a defect-free final product. If an incorrect part is used in the product, it does not necessarily lead to a price reduction.

Complaints related to payment brokerage are addressed to the payment brokerage company:

TuuSa Sports (business number 2763771-4)

Email: tuusasports@gmail.com

Complaints about the online shopping service should be addressed to the Service Provider:

TuuSa Sports (business number 2763771-4)

Email: tuusasports@gmail.com

6.1       Validity of the Terms

These terms and conditions enter into force on November 1, 2019 and are valid until further notice.

6.2       Changes

The Service Provider is entitled to unilaterally change the content, operation and these terms of use of the Online Shopping Service for the development of the Online Shopping Service and for other necessary reasons. The changes come into effect when the Service Provider announces it on the web page related to the Online Shopping Service and the terms have been available for viewing in the Online Shopping Service for seven (7) days. If a change to the Online Shopping Service or terms of use is due to changes in legislation, exchange rates, taxes and other official regulations, as well as unforeseen circumstances outside the Service Provider’s sphere of influence, the changes will take effect immediately.

6.3       Use of cookies

Cookies are used on the TuuSa Sports website, which can be used to further develop the website to be more user-friendly than before. The purpose of cookies is to facilitate, improve and speed up the shopping experience. Cookies can also be used to offer better offers and more personalized product recommendations to the customer. A cookie is a small text file that the web server stores on the user’s hard drive. Some of the site’s content may require accepting cookies in order to function. The user’s web browser will probably accept cookies with ready-made default settings, but the user can also prevent the use of cookies from the browser settings, or by deleting cookies from the browser after using the Online Shopping Service. More information about browser-specific usage can be found in the browser manufacturer’s instructions.

6.4       Applicable Law and Dispute Resolution

Finnish law applies to the online shopping service and these terms of use. Possible disagreements regarding the use of the online shopping service are resolved amicably through negotiations. If no settlement is reached, the disputes will be resolved in the district court in Finland.